VECTORWORKS LISENSIERINGSALTERNATIVER

For å gi en sømløs, innovativ og brukervennlig kundeopplevelse, kommer Vectorworks, Inc. i 2023 til å endre sine kjøpsalternativer til å passe bedre med programvarens kontinuerlige utviklingssyklus.

Fra og med 13. september 2023 vil et måneds- eller årsabonnement være det eneste kjøpsalternativ for nye Vectorworks-lisenser i Norge. Den 12. september 2023 vil være den siste dagen Vectorworks tilbyr nye evigvarende lisenser eller nye Service Select-vedlikeholdsavtaler i Norge. Denne endringen trer i kraft i alle andre markeder i tidsrommet 01. januar 2023 til 01. januar 2025.

Hvis du eller din virksomhet har en evigvarende lisens med en Service Select-vedlikeholdsavtale fra før av, vil fordelene dine forbli intakte så lenge avtalen er aktiv. Du vil kunne administrere lisensene dine på samme måte som du gjør i dag, og du vil kunne opprettholde tilgangen til alle nye versjoner av Vectorworks som per i dag. Etter 12. september 2023, hvis du eller din virksomhet trenger nye lisenser, vil disse nye lisensene bli lagt til som abonnementslisenser. Eventuelle nye abonnementslisenser vil ikke påvirke de eksisterende evigvarende lisensene dine eller Service Select-vedlikeholdsavtalen din overhodet.

Hvis du eier en evigvarende lisens uten at du har en aktiv Service Select-vedlikeholdsavtale, kan det være lurt å vurdere å legge til en Service Select-vedlikeholdsavtale innen 12. september 2023. Uten en aktiv Service Select-vedlikeholdsavtale, fra og med 13. september 2023, vil du ikke kvalifisere for Service Select-fordeler, og du vil ikke lenger ha mulighet til å oppgradere din evigvarende lisens.

Ytterligere detaljer og retningslinjer finner du nedenfor. Hvis du har spørsmål angående ditt kundeforhold og alternativene som er tilgjengelig for deg og din virksomhet, kan du gjerne ta kontakt med dakantus+ as på tlf. 23 89 89 29, eller ved å sende epost til vectorworks@dakantuspluss.no.

FAQ OM LISENSIERINGSALTERNATIVER

Hva er det egentlig som endrer seg?

Fra og med 13. september 2023 vil kjøp av Vectorworks evigvarende lisenser ikke lenger være mulig i Norge. Fra og med denne datoen vil alle nye lisenser være abonnements-lisenser. Eiere av eksisterende evigvarende lisenser vil kunne fortsette å bruke lisensene sine, og aktive Service Select-medlemmer vil kunne fortsette å fornye avtalene sine og få tilgang til de samme fordelene som i dag.

Når kommer denne endringen?

I Norge trer denne endringen i kraft 13. september 2023.

Hvorfor gjør Vectorworks denne endringen?

Vectorworks gjør denne endringen av to grunner. For det første: Vectorworks utvikler seg for å kunne fortsette å tilby banebrytende teknologi, forbedret stabilitet og kvalitet, og bedre støtte til alle sine kunder. Målet er å fremskynde en kontinuerlig utviklingssyklus som vil tillate levering av nye funksjoner med en gang de er klare, i stedet for at viktige forbedringer samles opp i én årlig utgivelse. På denne måten blir Vectorworks i stand til å levere oppdateringer av høyere kvalitet og yte bedre støtte. For å sikre den beste kundeopplevelsen, er det en fordel at alle kundene bruker den nyeste versjonen av programvaren, og overgangen til abonnementslisenser sikrer at hver kunde har umiddelbar tilgang til den nyeste versjonen. For det andre: Det er et ønske å forenkle kjøpsprosessen og tilby konkurransedyktige og tilgjengelige priser, noe som gjør at flere formgivere kan bruke Vectorworks på en rekke prosjekttyper. Med abonnementslisenser er kundene spart for en høy inngangsbillett og får en tilgjengelig og rimelig teknologiløsning.

Vil Vectorworks evigvarende lisenser fortsatt være tilgjengelige for kjøp etter 13. september 2023?

Nye evigvarende Vectorworks-lisenser vil ikke lenger være i salg i Norge etter 12. september 2023. Men hvis du allerede eier en eksisterende evigvarende lisens, vil du fortsatt ha tilgang til denne lisensen og kunne bruke den så lenge du har en kompatibel enhet. Eksisterende evigvarende lisenser av eldre versjon vil ikke kunne oppgraderes etter denne datoen, men kan byttes inn for et rabattert årlig abonnement. Eksisterende evigvarende lisenser knyttet til en aktiv Service Select-vedlikeholdsavtale per 12. september 2023, vil opprettholde fordelene med medlemskap, inkludert tilgang til nye utgivelser og funksjoner når de er tilgjengelige, forutsatt at vedlikeholdsavtalen holdes aktiv ved den avtalefestede årlige fornyelsen.

Vil Vectorworks tilby både månedlige og årlige abonnementer?

Både månedlige og årlige abonnementer er tilgjengelige, så du kan abonnere så lenge du trenger tilgang til programmet.

Vil nye funksjoner legges til i abonnementer?

Ja, i tillegg til å ha tilgang til den nyeste versjonen når den er tilgjengelig, vil abonnementslisenser ha forbedrede funksjoner. Fra og med 13. september 2022 vil abonnementslisenser inkludere Service Select-fordeler uten ekstra kostnad.

Hvor kan jeg kjøpe Vectorworks?

Kunder er velkomne til å kjøpe et abonnement gjennom vår nettbutikk

Kan jeg konvertere min evigvarende lisens til en abonnementslisens?

Hvis du for øyeblikket eier en evigvarende lisens og ønsker å bytte til en abonnementslisens, fra og med 13. september 2023, vil vi tilby en overgangsordning som lar deg konvertere din evigvarende lisens til en årlig abonnementslisens til en rabattert pris det første året. Ta kontakt med dakantus+ direkte for å se gjennom alternativene for lisensene dine.

Hvilke produkter kan kjøpes som abonnement?

Vectorworks Basis, Architect, Landmark, Spotlight og Design Suite er alle tilgjengelige for kjøp som et abonnement. I tillegg er Braceworks og ConnectCAD tilleggsmoduler som kan kjøpes med Spotlight- eller Design Suite-abonnementer.

Er Vision tilgjengelig som abonnement?

Vision er ikke tilgjengelig som abonnement. Fra og med 13. september 2022 vil imidlertid kunder som eier et Spotlight- eller Design Suite-årsabonnement, kunne be om en lisens av Vision Unlimited gratis gjennom kundeportalen, mens kunder som eier et Spotlight- eller Design Suite-månedsabonnement vil kunne be om en 4 Universe-lisens for Vision Plus. Vision-lisensene vil forbli tilgjengelige så lenge abonnementet ditt er aktivt. Hvis du trenger den donglede versjonen av Vision for å få tilgang til MA-Net som din DMX provider, kan du kjøpe dongelen separat fra oss for bruk med ditt serienummer og installasjonsprogrammet tilgjengelig i portalen. Hvis du trenger hjelp til å kjøpe dette, vennligst kontakt dakantus+ direkte.

Jeg har en aktiv vedlikeholdsavtale for Vectorworks Service Select. Hva er alternativene mine for å kjøpe Vision?

Service Select medlemmer med en aktiv vedlikeholdsavtale som eier en lisens for Spotlight eller Design Suite, vil kunne be om en gratis lisens for Vision Plus, som inkluderer 4 universer. Hvis du er interessert i en Vision Unlimited-lisens, kontakt dakantus+ direkte.

Hvilke versjoner av Vectorworks kan jeg bruke hvis jeg kjøper et abonnement?

Vectorworks-abonnementet ditt gir umiddelbar tilgang til den nyeste versjonen av Vectorworks som er tilgjengelig i Norge. Etter at du har bestilt ditt Vectorworks-abonnement, kan du be om et serienummer for tre versjoner før gjeldende versjon i kundeportalen. For å gjøre det, vennligst logg på og naviger til LISENSER-siden. Klikk på pilen ved siden av din lisens-ID for å utvide nedover og klikk deretter på “be om tidligere versjoner”.

Kan jeg ha flere brukere på ett Vectorworks-abonnement?

Hvert abonnement er knyttet til en bruker, noe som betyr at kun en enkelt bruker kan få tilgang til, aktivere og bruke hvert abonnementslisens. Brukere kan ikke dele sin lisens, men man kan imidlertid kjøpe flere abonnementslisenser og deretter tildele disse lisensene til forskjellige brukere. En abonnementslisens kan installeres på opptil 2 maskiner, men de kan ikke brukes samtidig.

Har jeg fortsatt tilgang til mine evigvarende lisenser?

Ja. Hvis du eier en Vectorworks evigvarende lisens som ble kjøpt før 13. september 2023, vil du fortsatt ha tilgang til denne lisensen og vil kunne bruke den så lenge du vil. Eksisterende evigvarende lisenser på tidligere versjoner er, f.o.m. denne datoen, imidlertid ikke lenger kvalifisert for oppgradering. I tillegg vil lisensene dine alltid være tilgjengelige for deg gjennom kundeportalen hvis du noen gang har hatt en Select Service-vedlikeholdsavtale.

Kan jeg fortsatt oppgradere mine eksisterende evigvarende lisenser?

Etter 12. september 2023 vil evigvarende lisenser ikke lenger kunne oppgraderes. Kunder med en evigvarende lisens på en tidligere versjon vil kunne gå over til gjeldende versjon ved å kjøpe en ny abonnementslisens.

Hva skjer med min aktive Vectorworks Service Select-vedlikeholdsavtale?

Din Vectorworks Service Select-vedlikeholdsavtale vil fortsette å fornyes årlig på datoen som er oppført i avtalen. Din(e) lisens(er) vil opprettholde fordelene ved medlemskap, inkludert tilgang til den nyeste versjonen når den er tilgjengelig, så lenge avtalen forblir aktiv.

Som Service Select-medlem, vil lisensoppgraderingen jeg mottar på tidspunktet for den nye utgivelsen fortsette å være evigvarende, eller vil den bli oppgradert til en abonnementslisens?

Lisenser som er aktive på Service Select-vedlikeholdsavtaler før 13. september 2023, vil forbli evigvarende lisenser, og du vil beholde dine Service Select-fordeler så lenge avtalen forblir aktiv.

Hva skjer hvis jeg sier opp min aktive Vectorworks Service Select-vedlikeholdsavtale etter 13. september 2023?

Når Service Select-vedlikeholdsavtalen din sies opp, vil du ikke lenger kunne gjenoppta avtalen eller kjøpe en ny avtale. Når den er sagt opp, vil Vectorworks-lisensen(e) forbli på den siste versjonen som var tilgjengelig for deg før vedlikeholdsavtalen var sagt opp. For å få den nyeste versjonen av Vectorworks, vil du kunne overføre din evigvarende lisens til et årlig abonnement til en rabattert pris det første året.

Jeg har en aktiv Service Select-vedlikeholdsavtale. Jeg må kjøpe flere lisenser. Kan jeg fortsatt kjøpe en evigvarende lisens for å legge til vedlikeholdsavtalen min?

Nei. Fra 13. september 2023 vil nye evigvarende Vectorworks-lisenser ikke lenger være tilgjengelige for kjøp. Kunder som ønsker å kjøpe ytterligere lisenser kan gjøre det som et abonnementskjøp. Å legge til abonnementslisenser til organisasjonen din vil ikke oppheve Service Select-vedlikeholdsavtalen, og de eksisterende evigvarende lisensene knyttet til avtalen vil fungere som før.

Er nettverkslisenser tilgjengelig for kjøp?

Nye nettverkslisenser vil ikke lenger være tilgjengelige for kjøp etter 12. september 2023. Hvis du eier en eksisterende nettverkslisens som er aktiv under en Service Select-vedlikeholdsavtale, kan du kontakte dakantus+ for å diskutere alternativer for å legge til flere lisenser til avtalen din.

Jeg har en aktiv Service Select-vedlikeholdsavtale. Hvis jeg også kjøper abonnementslisenser, vil disse lisensene ha tilgang til de samme fordelene som mine Service Select-lisenser?

Ja. Fra og med 13. september 2022 vil abonnementslisenser ha tilgang til de samme fordelene som et Service Select-medlemskap

Jeg har en aktiv Service Select-vedlikeholdsavtale. Hvis jeg kjøper en årlig abonnementslisens, kan de fornyes sammen på samme dato?

Ja. I 2023, når man kjøper et abonnement, vil man ha muligheten til å justere fornyelsesdatoen for den årlige abonnementslisensen slik at den er sammenfallende med fornyelsesdatoen for Service Select-vedlikeholdsavtalen.

Trenger jeg internett for å bruke en Vectorworks-abonnementslisens?

Du trenger en internettforbindelse for å fullføre kjøpet og aktivere lisensen din. Etter aktivering er det ikke nødvendig med internett hver gang du bruker Vectorworks. Din datamaskin må koble opp til internett igjen innen 3 dager etter fornyelsesperioden for å behandle fornyelsen, og minst én gang hver 30. dag for å fortsette å bruke Vectorworks. Hvis du ikke er tilkoblet, vil du motta en melding som ber deg koble opp til internett for å få tilgang til abonnementsprogramvaren. Når du er koblet opp, vil du kunne fortsette å bruke programvaren som vanlig.