Vectorworks Architect tilfredsstiller GSA BIM-krav

Vectorworks-produsenten—Nemetschek North America—har gjort det kjent at Vectorworks Architect er nå godkjent for bruk på GSA-prosjekter i USA. GSA, eller “General Services Administraion” er USAs Statsbygg, og forvalter over 32 millioner kvadratmeter eiendomsmasse på vegne av det føderale USA.

Vectorworks Architect har blitt testet under det nasjonale 3D-4D-BIM-programmet til GSA og overholder kravene i BIM Guide Series 02, “Spatial Validation Program.” Vectorworks Architect—versjon 2010, SP2—kan nå brukes på GSA prosjekter som krever BIM.

“BIM Guide Series 02, Spatial Program Validation” er et sett av modell- og datakrav, og krever bruk av åpne BygningInformasjonsModeller i GSA sine prosjektkontrakter. Formålet med bruken av BIM i denne sammenhengen er å sikre at et skisseprosjekt oppfyller de funksjonelle kravene stilt av GSA.

For å møte kravene, BIM-programvaren må bestå strenge automatiserte tester, basert på en test-bygning definert av GSA, modellert i programvaren, og eksportert til 2×3 IFC-format. Vectorworks Architect besto disse referansetester i desember 2009. Sertifiserings-testing ble utført av Digital Alchemy, en entreprenør engasjert av GSA.

“Åpne standarder for samhandling er avgjørende for den integrerte levering av BygningInformasjonsModeller, og vi er veldig glade for å kunne tilby et svært prisgunstig alternativ for arkitekter og prosjekterende som inngår kontrakt med GSA,” sier Robert Anderson, vise-president i Nemetschek North America. “Etterhvert som BIM-standarder utvikles, vil Nemetschek North America være tilstede og i dialog med de instansene som definerer standardene. Vi akter å være en pådriver for å åpne opp BIM-prosessen for dem som bryr seg om arkitektur og design.”

Vectorworks Architect er en kryss-plattform, all-round, BIM-verktøy som fokuserer på modellering i prosjekterings-fasen og dokumentasjon av bygningsmodellen. Vectorworks Architect tilbyr fleksibel 3D-modellering på alle detaljeringsnivåer, parametriske bygningsobjekter, avansert presentasjon, og mulighet til å legge bransjestandard BIM-data til en hvilken som helst 3D-geometri som kreves av arkitekten og de andre prosjekterende.