Vectorworks 2019 Service Pack 5.2

Vectorworks, Inc. og dakantus+ har sluppet den femte Service Pack (SP5) for Vectorworks 2019.
En oppdatert versjon av SP5 som heter SP5.2 er pr. 10.09.19 den nyeste Service Pack for Vectorworks 2019.

Service Pack 5 for Vectorworks 2019 inneholder flere fiks og forbedringer. For en fullstendig oversikt over disse, se HER.