SOSIworks 460

SOSIworks 460
Tilleggsmodul til Vectorworks

Utsnitt av områdeplan for Nannestad sentrum — Arkitektkontoret GASA AS

KOMPLETT LØSNING med import og eksport av kartfiler i sosi-format

SOSIworks er et effektivt verktøy for å utarbeide digitale reguleringsplaner i SOSI–formatet. SOSIworks er en tilleggsmodul til Vectorworks Architect, Landmark og Designer. Har du ikke bruk for BIM-verktøy kan SOSIworks leveres sammen med Vectorworks Basis. Dette blir da en rimeligere “pakkeløsning”.

Vectorworks er ikke bare egnet for 2D og 3D/BIM. Med sine mange avanserte grafiske verktøy er det et glimrende program til å utarbeide reguleringsplaner, og sammen med SOSIworks-modulen er det et svært effektivt verktøy til å fremstille planer som tilfredstiller de formelle kravene SOSI-standarden fører med seg.

Med flere enn 2000 brukere i Norge er Vectorworks en av markedslederne innen DAK og BIM, særlig blant norske arkitekter og designere.

SOSIworks 460

SOSIworks 460 er oppdatert i forhold til SOSI 4.5.2 og krever Vectorworks 2024 eller 2023. Ta kontakt med dakantus+ as for mer info om kompatibilitet.

Komplett verktøy

Med kombinasjonen Vectorworks Architect/Landmark/Designer og SOSIworks 460 har man verktøyet som dekker hele fagområdet:

•  Profesjonell utarbeidelse av reguleringsplaner etter gjeldende regler.

•  Tomte/terrenganalyse i 2D og 3D – soldiagrammer og -videoer

•  Tradisjonell prosjektering av bygg i 2D

•  Effektiv BIM-prosjektering av bygg

•  Avanserte presentasjonsverktøy, meget god grafikk,  fotorealistiske perspektiver, animasjoner

•  Kommunikasjon med andre aktører gjennom de aktuelle standarder: .SOS, .DXF/.DWG, .IFC samt en rekke andre spesialformater

•  Norsk programversjon – norske hjelpefunksjoner

•  Rimelig i innkjøp – lav årlig vedlikeholdskostnad

Man tar i mot SOSI-kartgrunnlaget fra en kartleverandør, og sender den ferdige reguleringsplanen i SOSI-format til kommunen for godkjenning. Ved utarbeidelsen av planen får man automatisk påføring av riktige stiplinger på linjene, samt skravurer og farger på reguleringsflatene, også med kombinerte formål. Du får automatisk beregning og påføring av areal på flatene og det er egne verktøy for å generere riktige veilinjer med utgangspunkt i senterlinje.

Med SOSIworks kan man omarbeide/konvertere eksisterende reguleringsplaner laget i Vectorworks (eller importert fra andre DAK-programmer via DXF/DWG) til SOSI-planer.

SOSIworks finnes for både Windows og Macintosh.

For ytterligere opplysninger om den nye versjonen, vennligst ta kontakt med dakantus+ as

dakantus+ as
tel: 23 89 89 29