SOSIworks 460 for Vectorworks 2024

SOSIworks 460 for SOSI versjon 4.5.2 er per dato tilgjengelig for Vectorworks 2024. Oppdateringen av SOSIworks 460 for Vectorworks 2024 er en vedlikeholdsutgivelse. 

SOSIworks 460