SOSIworks 460 for Vectorworks 2023

SOSIworks 460 for SOSI versjon 4.7.1 er per dato tilgjengelig for Vectorworks 2023. Oppdateringen av SOSIworks 460 for Vectorworks 2023 er en vedlikeholdsutgivelse. 

SOSIworks 460