SOSIworks 458 for Vectorworks 2022

SOSIworks 458 er nå tilgjengelig for Vectorworks 2022. SOSIworks 458 for SOSI versjon 4.5.2 er per dato tilgjengelig for Vectorworks 2022 og Vectorworks 2021. Oppdateringen av SOSIworks 458 for Vectorworks 2022 er en viktig vedlikeholdsutgivelse.