SOSIworks 457 for Vectorworks 2020

En oppdatert SOSIworks 457 er nå tilgjengelig for Vectorworks 2020.

Med SOSIworks 457 har dakantus+ as fortsatt en målrettet utvikling av SOSIworks, tilleggsmodulen til Vectorworks som ble lansert i 2006. SOSIworks er et robust verktøy for arbeid med reguleringsplaner og versjon 457 har fått flere vesentlige forbedringer som gjør gangen i planarbeidet enklere og mer forutsigbart enn noen sinne.

OPPDATERING I FORHOLD TIL NYE VERSJONER AV SOSI-STANDARDEN

dakantus+ er i gang med flere oppdateringer til SOSIworks, både pga. endringer i den gjeldende SOSI-standarden, men også med tanke på SOSI 5 standarden som ennå ikke er implementert i kommunene. Dagens oppdatering til SOSIworks 457 for Vectorworks 2020 er en “maintenance release”, men SOSIworks-brukere med aktive avtaler vil kunne vente spennende nyheter i året som kommer!

Se HER for mer informasjon om SOSIworks 457.