SOSIworks 455

Ny oppdatert og forbedret versjon av SOSIworks er kommet! Med SOSIworks 455 har dakantus+ as tatt et viktig steg videre med SOSIworks, tilleggsmodulen til Vectorworks som først ble lansert i 2006. 

Noen av de viktigste nyhetene i SOSIworks 455 er:

— Oppdatert eksportrutine med enhetsdefinisjon ihht. nytt innlesningskrav i SOSI.
—Forbedret rutine ved definering av flater.
—Forbedret kontroll for dobbel geometri ved definering av flater.
—Forbedret markering og håndtering av geometri-feil under definering av flater.
—Nye visningslag med nytt tittelfelt med ny tegnforklaring.
—Nye fylltyper (flis) for alle kombinerte formål.
—Nye linjetyper med 2D-geometri langs linjen for kompleks linjegeometri
—“Stripping” av filer ikke lenger nødvendig (Mac)

Se HER for mer info om SOSIworks 455.