SOSIworks 4.2 er klar

SOSIworks er nå revidert i forhold til SOSI planstandard versjon 4.2.

Den største enkeltendringen er den nye flatetypen Bestemmelseområde. Denne flatetypen har en rekke undertyper bl.a. for anlegg / riggområde. Flatetypen håndteres stort sett som hensynsoner og er derfor lagt inn i menyvalget for hensynsoner.

De fleste endringene i den nye versjonen er korreksjoner av farger på formålsflater og noen korrigerte skrivefeil i tekster og formålsnavn. Noen formål er kommet til og noen er fjernet. Disse er innarbeidet i den nye SOSI tegningsmalen og er stort sett selvforklarende. Det er også noen endringer i definisjonen av SOSI-filen som sendes til kommunen.

Når det gjelder de gjeldende tegneregler, bør man følge Miljøverndepartementets nyeste tegneregler for reguleringsplanforslag:

“Spesifikasjon for fremstilling av arealplan (PDF)”
“Spesifikasjon for tegneregler til plankart (PDF)”

I slutten av disse tegnereglene er det en detaljert oversikt over det som er endret siden 4.1.

NB! SOSIworks 4.2 krever enten versjon 2010 eller versjon 2011 av Vectorworks.

Om SOSIworks

SOSIworks er et effektivt verktøy for å utarbeide digitale reguleringsplaner i SOSI–formatet. SOSIworks er en tilleggsmodul til Vectorworks Architect, Landmark og Designer. Har du ikke bruk for bygningsverktøy kan SOSIworks leveres sammen med Vectorworks Basis. Dette blir da en rimeligere “pakkeløsning”.

Vectorworks er ikke bare egnet 2D og 3D/BIM. Med sine mange avanserte grafiske verktøy er det et glimrende program til å utarbeide reguleringsplaner, og sammen med SOSIworks-modulen er det et svært effektivt verktøy til å fremstille planer som tilfredstiller de formelle kravene SOSI-standarden fører med seg.

Med flere enn 1500 brukere i Norge er Vectorworks en av markedslederne innen DAK og BIM, særlig blant norske arkitekter.