Nyheter på e-post

Du kan motta e-post med informasjon fra oss. Vi har følgende e-postlister tilgjengelige:

DakantusNytt

Generell informasjon om blant annet nye programversjoner, kurs og spesielle kampanjer fra Dakantus AS.
For å melde deg på, send en epost til [email:sympa@lists.dakantus.no] med subjekt “subscribe dakantusnytt”.
For å melde deg av, send en epost til [email:sympa@lists.dakantus.no] med subjekt “unsubscribe dakantusnytt”.

Vectorworks Norge

Generell informasjon om blant annet nye programversjoner, kurs og spesielle kampanjer fra Dakantus AS
For å melde deg på, send en epost til [email:sympa@lists.dakantus.no] med subjekt “subscribe vectorworks”.
For å melde deg av, send en epost til [email:sympa@lists.dakantus.no] med subjekt “unsubscribe vectorworks”.

TorpedoAdm

Generell informasjon om blant annet nye programversjoner, kurs og spesielle kampanjer fra Dakantus AS
For å melde deg på, send en epost til [email:sympa@lists.dakantus.no] med subjekt “subscribe torpedoadm”.
For å melde deg av, send en epost til [email:sympa@lists.dakantus.no] med subjekt “unsubscribe torpedoadm”.