Norsk versjon Vectorworks 2020

Den norske versjonen av Vectorworks er tilgjengelig for alle som bruker Vectorworks Architect eller Vectorworks Basis. Den engelske versjonen av 2020 ble sluppet 10. september 2019. Den norske versjonen ble lansert den 29. oktober 2019 og brukerne har mye de kan glede seg til. Spesielt for v2020 er at Architect-versjonen får tilgang til “Hardscape”-objektet som inntil nå har vært forbeholdt Vectorworks Landmark og Designer. Det parametriske objektet — som på norsk heter “Hardt terrengelement — har i 2020-versjon fått en virkelig make-over. Nå kan det prosjekteres  presise utomhusanlegg med detaljerte dekke-definisjoner med komponentoppbygging, med riktige fall og dobbelkrumme flater (TIN-basert geometri). Og dette er bare ett av mange spennende nyheter i Vectorworks 2020 — nå på norsk!

Se HER for mer info om Vectorworks 2020.