VECTORWORKS, INC. LANSERER 2023-VERSJONEN AV BIM- OG DAK-PRODUKTLINJEN

Nyeste versjon designfokuksert programvare nå tilgjengelig for å akselerere designernes arbeidsprosesser.

Columbia, MD (14. september 2022)—Global design- og BIM-programvareleverandør Vectorworks, Inc. slipper Vectorworks 2023, med ytelsesforbedringer og verktøy utviklet for å gi brukerne mer tid til å prosjektere. 2023-utgivelsen inneholder Vectorworks Architect, Landmark, Spotlight, Fundamentals, Braceworks, ConnectCAD og Vision.

De engelskspråklige utgavene er tilgjengelige f.o.m 14. september 2022.
Norsk versjon er tilgjengelige f.o.m 27. oktober 2022.

Vectorworks Service Select

– Vi forstår viktigheten og verdien av tid, og vi er tar sikte på å gi noe av denne kritiske ressursen tilbake til de prosjekterende med Vectorworks 2023, sier Vectorworks Chief Technology Officer Steve Johnson. – Som et ledd i vårt pågående arbeid med å sette brukerne i stand til å formgi uten grenser, har vi rettet fokus på forbedringer til viktige verktøy som vil redusere behovet for manuelt arbeid. Med friheten til å modellere hva som helst med færre trinn, mer automatiserte operasjoner og flere måter å samarbeide med andre på, vil brukerne kunne akselerere arbeidsprosessene sine og maksimere produktiviteten.

Gratis studentlisens

Vectorworks 2023-produktlinjen inneholder forbedringer fokusert på akselererte BIM-arbeidsprosesser, interoperabilitet, forbedringer til brukeropplevelsen, BIM for landskap og kvalitetsforbedringer til verktøy for underholdningsbransjen.

BIM

Data er avgjørende når det kommer til BIM, og Vectorworks 2023 gjør data mer tilgjengelig og enklere å administrere, slik at de prosjekterende kan bruke data for mer effektiv og presis modellering og dokumentasjon. Kraftige tillegg til datarapportering vil forenkle prosessen med å lage detaljerte rapporter og mengdeberegninger for bygningsobjekter som bl.a. vegger, dekker, tak og rekkverk og komponenter disse består av. Mulighetene i Data-adminstrasjon har utvidet seg, noe som gjør kommandoen mer forutsigbar og enklere å bruke når man oppretter og administrerer alle typer data. Brukere kan nå søke, filtrere og velge flere datasett, kopiere og lime inn informasjon og bruke den på andre datasett. Vectorworks 2023 tilbyr også mer kontroll med å opprette og tilpasse infomerker (data tags). Brukere kan intuitivt finne og endre infomerkeobjekttilknytninger, vise ulike enheter per forekomst, og definere en målestokk for bruk i visnings- eller tegnelag.

Data er et avgjørende element i BIM eller enhver form for informasjonsmodellering, sier Rubina Siddiqui, produktmarkedsdirektør i Vectorworks. – Å gjøre data mer tilgjengelig og enklere å administrere gjør at de prosjekterende kan dra nytte av og bruke data på en måte som ikke tar tid og fokus vekk fra den kreative prosessen.

Interoperabilitet

Vectorworks fortsetter å prioritere samarbeid, og tilbyr stadig nye og effektive måter for brukere å samarbeide med andre. Forbedringer i IFC-import gjør at Vectorworks 2023 leder til mer produktivt samarbeid. I tillegg vil brukere oppleve økt ytelse ved import av IFC-filer og muligheten til å importere fra flere applikasjoner. Nye alternativer for å filtrere objekter ved import sammen med kriteriebasert klasse- og etasjeoverføring gir større kontroll.

Vectorworks 2023 inneholder også flere brukervennlige import-/eksportforbedringer for viktige utvekslinger av DWG- og DXF-filer. Brukere kan nå tilpasse hvilke elementer og lag som eksporteres i en fil gjennom en ny, forenklet eksportdialog. Samtidig, når man importerer, er det enkelt å velge hvilke lag og objekter som skal inkluderes.

Brukeropplevelse

Med ytelsesforbedringer fokusert på prosessautomatisering og effektivitet, tar Vectorworks 2023 de tunge tak. Brukere kan nå strømlinjeforme dokumentasjons-prosesser med forbedringer til Snitt-viewporter. Ved hjelp av Vectorworks Graphics Module skjer beregninger for og prosessering av Snitt-viewporter i bakgrunnen. Viewport-oppdateringer er opptil seks ganger raskere enn før, samtidig som man er fri til å arbeide videre mens oppdateringene pågår.

Forbedringer til nettskypresentasjoner gir mer frihet til aktive abonnements- og Service Select-brukere til å opprette og tilpasse presentasjoner og virtuelle omvisninger med Vectorworks Cloud Services. Virtuelle omvisninger kan benytte seg av forskjellige filtyper, som 3D-modeller, PDF-er, bilder og mer. Også 3D-vieweren for mobile enheter er oppdatert, med mer robuste alternativer for å dele prosjekter og imponere sluttkundene.

Med denne nyeste utgivelsen vil brukerne også oppleve Redshift-rendering uten grenser. Vectorworks 2023 drar nå full nytte av Maxons Redshift Everywhere-initiativ, og plasserer Redshift-renderstiler innen rekkevidde for alle kunder, uavhengig av hvilken type maskinvare som brukes, og gir enda flere renderings-alternativer for fremragende visualiseringer.

BIM for landskap

Med forbedret visuell og strukturell kapasitet, og med nye, tidsbesparende verktøy for terrengforming, fortsetter Vectorworks å bane vei for å gjøre det enklere å ta i bruk BIM i landskapssammenheng. Integrerte GIS- og georeferansefunksjoner i Vectorworks gjør filutveksling enklere ved å automatisk plassere refererte filer vha. GIS-innstillinger hentet fra et hoveddokument. Nye GIS-innstillinger og -koordinater lar deg også angi din foretrukne metode for koordinatoppføring, slik at du kan inkludere georeferansedata mer nøyaktig.

I tillegg, med Vectorworks Landmark 2023, kan de prosjekterende enkelt spesifisere og modellere hekker, blandede eller enkeltarter, med Hedgerow Tool. Hekker opprettes enkelt på modelloverflaten enten man står i en 2D- eller 3D-visning, mens man mengdeberegner automatisk ved lineær enhet samtidig som man illustrerer hekkene ved moden spredning og høyde.

Underholdning

Kontinuerlig forbedring gir lysdesignere og andre designere i underholdningsbransjen verktøy de kan stole på. Vectorworks 2023 inneholder i så måte kritiske oppgraderinger for å understøtte mer effektive og vellykkede arbeidsprosesser. Prosjektering av rigg er enklere enn noen gang i Vectorworks Spotlight 2023. Forbedret integrasjon mellom hoist og bridle-objekter gir mer konsistent og håndterlig dokumentasjon, og to-bens bridle bruk har blitt oppdatert for konsistens. Økt kontroll over det nå symbolbaserte truss cross-objektet vil også lette en betydelig del av designerens arbeidsprosesser.

Oppdateringer til Skyggelagt rendermodus eliminerer grensen på åtte lys som brukere tidligere har møtt, og tilbyr mer renderingsstøtte for teksturer, goboer og dis. Disse funksjonene lar brukere raskt lage og dele designkonsepter, samt gi renderinger av høyere kvalitet enn noen gang. Vanlige prosess-utfordringer med lighting devices og regnearkfunksjoner har også blitt løst for å levere forenklede tegnemuligheter og mer presise design, slik at brukerne får mer tid til å fokusere på den kreative prosessen.

For å lære mer om den nyeste utgivelsen, besøk vectorworks.net/2023 eller delta i samtalen på sosiale medier med #Vectorworks2023.

Om Vectorworks, Inc.

Vectorworks, Inc. er en anerkjent design- og BIM-programvareleverandør med løsninger innen bygge-, landskaps- og underholdningsindustrien i 85 land. Vectorworks-programvaren er utviklet som et verktøy for formgivere og designere siden 1985. Flere enn 685.000 brukere over hele verden skaper neste generasjons formgivning med Vectorworks på Mac og Windows. Vectorworks, Inc. har sitt hovedkontor i Maryland i USA, med kontorer i Storbritania, Canada, og Australia, og er en del av Nemetschek Group. For å lære mer om Vectorworks, besøk www.vectorworks.net eller følg @Vectorworks.

Om dakantus+ as

Vectorworks-distribusjon i Norge ivaretas av dakantus+ som ledes av sivilarkitekt MNAL Scott Campbell. Campbell har hatt hovedansvaret for Vectorworks-opplæring, -salg, og -support i Norge siden 2003. – Vectorworks er et glimrende verktøy for designorienterte formgivere. Programmet gjør det mulig for arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter, scenografer, lysdesignere, og mange andre formgivere å skape sine visjoner på sine egne premisser — ikke programmets.

Ta kontakt med dakantus+ for et uforpliktende tilbud på Vectorworks:

dakantus+ as
Vectorworks Autorisert Distributør

Telefon: 23 89 89 29
Epost: post@dakantuspluss.no
www.dakantuspluss.no