SOSIworks 457
SOSIworks 457 — tilleggsmodul til Vectorworks

KOMPLETT LØSNING med import og eksport av kartfiler i sosi-format

REGULERINGSPLANSOSIworks er et effektivt verktøy for å utarbeide digitale reguleringsplaner i SOSI–formatet. SOSIworks er en tilleggsmodul til Vectorworks Architect, Landmark og Designer. Har du ikke bruk for bygningsverktøy kan SOSIworks leveres sammen med Vectorworks Basis. Dette blir da en rimeligere “pakkeløsning”.

Vectorworks er ikke bare egnet for 2D og 3D/BIM. Med sine mange avanserte grafiske verktøy er det et glimrende program til å utarbeide reguleringsplaner, og sammen med SOSIworks-modulen er det et svært effektivt verktøy til å fremstille planer som tilfredstiller de formelle kravene SOSI-standarden fører med seg.

Med flere enn 1500 brukere i Norge er Vectorworks en av markedslederne innen DAK og BIM, særlig blant norske arkitekter.

SOSIworks 457

Med SOSIworks 457 har dakantus+ fortsatt en målrettet utvikling av SOSIworks, tilleggsmodulen som ble lansert i 2006. SOSIworks er et robust verktøy for arbeid med reguleringsplaner og versjon 457 har fått flere vesentlige forbedringer som gjør gangen i planarbeidet enklere og mer forutsigbart enn noen sinne.

SOSIworks 457 er revidert i forhold til SOSI planstandard versjon 4.5. SOSIworks 457 har som tidligere alt som skal til for å ta i mot kart fra kommunen i SOSI-format, effektivt utarbeide reguleringsplanen, og så sende den ferdige planen digitalt tilbake til kommunen som SOSI-fil. Siden kartene som kommer inn er i 3D kan de også brukes som utgangspunkt for den digitale terrengmodulen i Vectorworks og være grunnlag for plassering av 3D bygninger i terrenget.

NB! SOSIworks 457 krever en nyere versjon av Vectorworks. Ta kontakt med dakantus+ as for mer info om kompatibilitet.

Komplett verktøy

Med kombinasjonen Vectorworks Architect/Landmark/Designer og SOSIworks 457 har man verktøyet som dekker hele fagområdet:

•  Profesjonell utarbeidelse av reguleringsplaner etter gjeldende regler.

•  Tomte/terrenganalyse i 2D eller 3D – solstudier

•  Tradisjonell prosjektering av bygg i 2D

•  Effektiv prosjektering av bygg i 3D – BIM

•  Avanserte presentasjonsverktøy, meget god grafikk,  fotorealistiske perspektiver, animasjoner

•  Kommunikasjon med andre aktører gjennom de aktuelle standarder: .SOS, .DXF/.DWG, .IFC samt en rekke andre spesialformater

•  Norsk programversjon – norske hjelpefunksjoner

•  Rimelig i innkjøp – lav årlig vedlikeholdskostnad

Man tar i mot SOSI-kartgrunnlaget fra kommunen, og sender den ferdige reguleringsplanen i SOSI-format tilbake for godkjenning. Ved utarbeidelsen av planen får man automatisk påføring av riktige stiplinger på linjene, samt skravurer og farger på reguleringsflatene, også med kombinerte formål. Du får automatisk beregning og påføring av areal på flatene og det er egne verktøy for å generere riktige veilinjer med utgangspunkt i senterlinje.

Med SOSIworks kan man omarbeide/konvertere eksisterende reguleringsplaner laget i Vectorworks (eller importert fra andre DAK-programmer via DXF/DWG) til SOSI-planer.

SOSIworks finnes for både Windows og Macintosh.

For ytterligere opplysninger om den nye versjonen, vennligst ta kontakt med dakantus+ as

dakantus+ as
tel: 23 89 89 29