SOSIworks 458 for Vectorworks 2021 og 2020

En ny versjon SOSIworks er nå tilgjengelig for Vectorworks 2021 og Vectorworks 2020. Gjeldende sosi-standard er versjon 4.5.2. SOSIworks er nå oppdatert med støtte for 4.5.2, bl.a. med de nye objektene PblMidlByggAnleggOmråde og PblMidlByggAnleggGrense. For formål i gruppe 1 og 2 er det nå anledning til å definere flere grader av utnytting for samme flaten. SOSIworks 458 gjør det mulig å definiere et ubegrenset antall grader av utnytting for samme formålsflate.