SOSIworks 457 for Vectorworks 2019

En oppdatert SOSIworks 457 er nå tilgjengelig for Vectorworks 2019. SOSIworks 457 har også blitt oppdatert for Vectorworks 2018.

Med SOSIworks 457 har dakantus+ as fortsatt en målrettet utvikling av SOSIworks, tilleggsmodulen til Vectorworks som ble lansert i 2006. SOSIworks er et robust verktøy for arbeid med reguleringsplaner og versjon 457 har fått flere vesentlige forbedringer som gjør gangen i planarbeidet enklere og mer forutsigbart enn noen sinne.

Nyheter

Noen av de viktigste nyhetene i SOSIworks 457 er:

— SOSIworks 457 kan nå importere sosi-filer med filendelsen .sos direkte.
— Støtte for tegnsettet “UTF-8” og ”UTF-8 BOM”
— Konvertering av alle SOSIworks plug-ins til Unicode-kompatibilitet
— Forbedring av grafikken i alle avanserte linjetyper i SOSIworks mal-filen.

Se HER for mer informasjon om SOSIworks 457.