SOSIworks 456

Med SOSIworks 456 har dakantus+ as fortsatt en målrettet utvikling av SOSIworks, tilleggsmodulen til Vectorworks som ble lansert i 2006. SOSIworks er et robust verktøy for arbeid med reguleringsplaner og versjon 456 har fått flere vesentlige forbedringer som gjør gangen i planarbeidet enklere og mer forutsigbart enn noen sinne.

Nyheter

Noen av de viktigste nyhetene i SOSIworks 456 er:

— Tilpasninger til internasjonale standarder
— “Øyer” — eller flater med “hull i” er nå støttet
— Forbedret rutine ved definering av flater
— Oppdatering av valgene for hensyn- og båndleggingssoner
— Super enkel installering med nytt installasjonsprogram

Se HER for mer informasjon om SOSIworks 456.