SOSIworks 4.1 klar

Dakantus AS har nå fullført ny versjon av SOSIworks tilpasset SOSI-standarden versjon 4.1.

Den ligger klar til nedlasting for SOSIworks-brukere med vedlikeholdsavtale.
Revidert manual er også klar til nedlasting.

SOSIworks 4.1 – tilleggsmodul til Vectorworks – har som tidligere alt som skal til for å ta i mot kart fra kommunen i SOSI-format, effektivt utarbeide reguleringsplan, og så sende den ferdige planen digitalt tilbake til kommunen som SOSI-fil. Siden kartene som kommer inn er i 3D kan de også brukes i den digitale terrengmodulen i Vectorworks og være grunnlag for plassering av 3D bygninger i terrenget.

Nye funksjoner, forbedringer:
•  Hovednyheten i den nye versjonen er tilpasningen til SOSI-planstandarden versjon 4.1 som  er den standarden kommunene nå skal bruke. Den nye SOSI-planstandarden er et resultat av den nye Plan- og bygningsloven som begynte å gjelde fra 1. juli 2009.
•  Programmet er ajourført med de nye objekttypene i den nye standarden, bl.a. nye funksjoner for hensynsoner som er innført i den nye Plan- og Bygningsloven.
•  Brukermanualen er grundig revidert i forhold til nyhetene. Det er fortsatt lett å følge gangen i fremstillingen av en SOSI-plan og det er enkelt å slå opp og finne forklaringen i detalj på hva man skal gjøre i de forskjellige situasjoner.
•  SOSIworks 4.1 er tilpasset VectorWorks Architect 2009 og VectorWorks Landmark 2009. SOSIworks 4.1 kan også leveres i en rimelig pakkeløsning sammen med VectorWorks Basis, dersom brukeren ikke har noe nytte av de spesielle arkitekt- eller landskaps-verktøyene i Architect eller Landmark.
SOSIworks 4.1 er tilgjengelig både for Windows og Macintosh.

Komplett verktøy:
Med kombinasjonen Vectorworks Architect/Landmark og SOSIworks 4.1 har man verktøyet som dekker hele fagområdet:
•  Profesjonell utarbeidelse av reguleringsplaner etter gjeldende regler.
•  Tomte/terrenganalyse i 2D eller 3D – solstudier
•  Tradisjonell prosjektering av bygg i 2D
•  Effektiv prosjektering av bygg i 3D – BIM
•  Avanserte presentasjonsverktøy, meget god grafikk,  fotorealistiske perspektiver, animasjoner
•  Kommunikasjon med andre aktører gjennom de aktuelle standarder: DXF. DWG, IFC samt en rekke andre spesialformater
•  Norsk programversjon – norske brukermanualer
•  Rimelig i innkjøp – lave oppgraderingskostnader

For ytterligere opplysninger om den nye versjonen, vennligst ta kontakt med Dakantus AS  v/ Scott Campbell eller Inge Bøhn.

mvh Dakantus AS
tel: 22 82 87 00 – tast for Salg > Vectorworks