Vectorworks 2011 og Mac OSX 10.7 Lion

Vectorworks 2011 kompatibilitet med Mac OSX 10.7 Lion

Nemetschek Vectorworks, Inc. har testet kompatibiliteten mellom Vectorworks 2011 og alle Mac OS X Lion test-versjonenene tilgjengelig fra Apple. I det store og hele fungerer Vectorworks bra, men det er oppdaget noen mindreproblemer, og Nemetschek Vectorworks, Inc. samarbeider med Apple om å løse disse.

Nemetschek Vectorworks, Inc. er nå i gang med å gjennomføre en evaluering av Lion, og om nødvendig vil vi utgi en Lion-oppdateringspakke for Vectorworks 2011 om kort tid.