.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Vi holder jevnlig våre standardkurs i Vectorworks i Oslo. Vi har også mulighet for skreddersydde kurs i kundens egne lokaler.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Vectorworks GRUNNKURS —

KURS OVER TO DAGER
Dato: Ring 23 89 89 29 for info om neste runde med kurs!

Enten du starter nytt kontor med Vectorworks som hovedverktøy, eller du har brukt Vectorworks i mange år, så passer det kanskje med en effektiv og grunndig gjennomgang av nye og grunnleggende funksjoner i dagens versjon av Vectorworks. Grunnkurset er også et utmerket startpunkt for dem som skal i gang med SOSIworks og reguleringsplanarbeid.

Kurset retter seg mot nye Vectorworks brukere samt Vectorworks brukere som ønsker målrettet opplæring og øvelse i programmet. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruk av enten Windows- eller Macintosh-datamaksiner og kjennskap til vanlige tegneteknikker og begreper.

Emner:

– Forståelse av Vectorworks grensesnitt
– Oppretting og redigering av 2D-objekter
– Enkel innføring i 3D-funksjonalitet
– Vectorworks snapp
– Oppretting av tekst og målkjeder
– Grafiske attributter
– Bruk av tegnelag, klasser, visningslag & Viewports
– Oppretting og bruk av symboler
– Bruk av bibliotek med Ressursassistenten
– Effektiv bruk av Vectorworks veggverktøy
– Oppretting og bruk av skravur
– Oppretting av kontormaler, preferanser og bibliotek


BIM-kurs i Vectorworks Architect, med fokus på 3D —

Dato: 30.-31. oktober
Pris: 7300,- *
Sted: Forskningsparken i Oslo

Har du lenge tenkt du gjerne skulle tegnet mer i 3D? Med Vectorworks Architect har man mulighet til fullverdig BIM (bygginformasjonsmodellering). Man bygger opp modellen i 3D med parametriske bygningsobjekter og “henter ut” planer, snitt, fasader, perspektiver og detaljer fra modellen. Vårt BIM-kurs får deg i gang med 3D-prosjektering og hjelper deg til å utnytte Vectorworks Architect fullt ut. Oppbygging av dokumenter med klasser, tegnelag, visningslag og viewports er nøye gjennomgått. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruken av Vectorworks.

3D- og BIM-emner:

– Prosjektering basert på de norske BIM-malene i Vectorworks Architect
– Bruk av hybride symboler og plug-in (parametriske) objekter (veggtyper, taktyper, dekketyper, dører, vinduer, mm.)
– Oppretting og bruk av romobjekter
– 3D-modellering — Boolske operasjoner og NURBS-kurver
– Rendering: belysning, OpenGL, Sketch og Renderworks
– DTM – Digital terreng modellering

Vectorworks Architect-emner

– Forståelse av Vectorworks Architect grensesnitt og oppbygging
– Prosjektoppsett og bruk av tegnelag, klasser ihht NS 8351:2010, visningslag og Viewports
– Bruk av Vectorworks ressurser
– Innføring i regneark, poster og skjemaer i Vectorworks
– Grunnleggende funksjonalitet i den nye Vectorworks prosjektdeling
– Import og eksport av IFC-filer


Minikurs i SOSIworks —

Dato: Ring 23 89 89 29 for info om neste runde med kurs!

SOSIworks Emner:

– Import av SOSI-filer som kartgrunnlag for reguleringsplanarbeid
– Gjennomgang av SOSIworks-malens linjetyper, skravurer og farger
– Definering av reguleringsformål, hensynsoner, juridiske linjer, mm.
– Generering av presise veilinjer
– Omarbeiding av reguleringsplaner til SOSI-planer
– Eksport og kontroll av SOSI-filer for levering til kommunen


MASKINVARE OG PROGRAMVARE UNDER KURSET

Kursdeltakerne bruker egne maskiner under kursene. De som ikke har nyeste versjon Vectorworks (med SOSIworks for SOSIworks-kurset) kan bruke 30-dagers prøveversjonen av Vectorworks uten kostnad. Ta kontakt ved behov for maskinleie.

PÅMELDING OG KURSAVGIFT

Send mail til vectorworks@dakantuspluss.no for påmelding til kurs.
Påmeldingen er bindende.
Påmeldingsfristen for BIM-kurs i Vectorworks Architect 30.-31. oktober er 24. oktober.

Det tas forbehold om et tilfredsstillende antall deltakere for avvikling av kursene. Dersom et kurs må avlyses gis det beskjed om dette senest dagen etter påmeldingsfristen. Ved avlysning av kurs refunderes innbetalt beløp.