.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Vi tilbyr for tiden våre standardkurs i Vectorworks som nettbaserte kurs. Vi har veldig gode erfaringer med bruk av Zoom til slik nettbasert opplæring. Vi satser på målrettet opplæring, med fokus på formgivning uten grenser.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Vectorworks GRUNNKURS —

NETTBASERT-KURS, 4 stk. 3-TIMERS ØKTER OVER 2 DAGER

Når:
22. mai 2024, kl. 9-12
23. mai 2024, kl. 9-12
27. mai 2024, kl. 13-16
28. mai 2024, kl. 13-16

Pris: 8900,-
Sted: Nettbasert via Zoom

Kursleder: Scott Campbell, dakantus+ as

Påmelding grunnkursEnten du starter ny virksomhet med Vectorworks som hovedverktøy, eller du har brukt Vectorworks i mange år, så passer det kanskje med en effektiv og grunndig gjennomgang av nye og grunnleggende funksjoner i dagens versjon av Vectorworks. Grunnkurset er også et utmerket startpunkt for dem som skal i gang med SOSIworks og reguleringsplanarbeid.

Kurset retter seg mot nye Vectorworks-brukere samt Vectorworks brukere som ønsker målrettet opplæring og øvelse i programmet. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruk av enten Windows- eller Macintosh-datamaksiner og kjennskap til vanlige tegneteknikker og begreper.

Emner:

– Forståelse av Vectorworks grensesnitt
– Oppretting og redigering av 2D-objekter
– Enkel innføring i 3D-funksjonalitet
– Vectorworks snapp
– Oppretting av tekst og målkjeder
– Grafiske attributter
– Bruk av tegnelag, klasser, visningslag & Viewports
– Oppretting og bruk av symboler
– Bruk av bibliotek med Ressursassistenten
– Effektiv bruk av Vectorworks veggverktøy
– Oppretting og bruk av skravur
– Oppretting av kontormaler, preferanser og bibliotek


BIM-kurs i Vectorworks Architect —

NETTBASERT-KURS, 4 stk. 3-TIMERS ØKTER OVER 4 DAGER

Når: Datoene for neste kursrunde er ikke spikret ennå! Ring oss på 23 89 89 29 for mer info og for å melde inn dine ønsker!

Pris: 8900,-
Sted: Nettbasert via Zoom

Kursleder: Scott Campbell, dakantus+ as

Har du lenge tenkt du gjerne skulle tegnet mer i 3D? Med Vectorworks Architect har man mulighet til fullverdig BIM (bygginformasjonsmodellering). Man bygger opp modellen i 3D med parametriske bygningsobjekter og “henter ut” planer, snitt, fasader, perspektiver og detaljer fra modellen. Vårt BIM-kurs får deg i gang med 3D-prosjektering og hjelper deg til å utnytte Vectorworks Architect fullt ut. Oppbygging av dokumenter med klasser, tegnelag, visningslag og viewports er nøye gjennomgått. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruken av Vectorworks.

3D- og BIM-emner:

– Prosjektering basert på den norske BIM-malen i Vectorworks Architect
– Bruk av hybride symboler og plug-in (parametriske) objekter (veggtyper, taktyper, dekketyper, dører, vinduer, mm.)
– Oppretting og bruk av romobjekter
– 3D-modellering — Boolske operasjoner og NURBS-kurver
– Rendering: belysning, OpenGL, Sketch og Renderworks
– DTM – Digital terreng modellering

Vectorworks Architect-emner:

– Forståelse av Vectorworks Architect grensesnitt og oppbygging
– Prosjektoppsett og bruk av tegnelag, klasser ihht NS 8351:2010, visningslag og Viewports
– Bruk av Vectorworks ressurser
– Innføring i regneark, poster og skjemaer i Vectorworks
– Grunnleggende funksjonalitet i den nye Vectorworks prosjektdeling
– Import og eksport av IFC-filer


BIM-kurs i Vectorworks Landmark —

NETTBASERT-KURS, 4 stk. 3-TIMERS ØKTER OVER 4 DAGER

Når:
06. juni 2024, kl. 9-12
07. juni 2024, kl. 9-12
13. juni 2024, kl. 9-12
14. juni 2024, kl. 9-12

Pris: 8900,-
Sted: Nettbasert via Zoom

Kursledere: Daniel Ewald og/eller Knut Hallgeir Wik, bar bakke landskapsarkitekter as

Brukere av Vectorworks Landmark har et økende behov for prosjektering i 3D. Også BIM for landskap krever nye arbeidsvaner og -metoder. Dette kurset er myntet på landskapsarkitekter og andre Landmark-brukere som ønsker å utnytte de mange avanserte funksjonene i Landmark for terrengmodellering, landskapsforming, og håndtering av BIM for landskap etter dagens krav i Norge. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruken av Vectorworks.

Prosjektoppsett:

– Bruk av Design Layers og Classes iht NS 8351:2010
– Oppsett av Sheet Layers og Viewports
– Bruk av Resource Manager og Workgroup Libraries

Terrengmodellering:

– Site modifiers, Grades, Pad, Contour og Stake
– Håndtering av terrengmodeller for eksisterende og prosjektert terreng
– Site Model Section og Section Viewport
– Bruk av Clip Cube
– Etablering av byggegrop, Planar Pads med Create Grade Limit from Planar Pad
– Pathway Path-modus

Objekter i landskapet:

– Wall med Retaining Wall Site Modifier
– Stier og veier
– Lekeplassutstyr
– Stepped Wall
– Roadway (Poly)
– Eksisterende trær
– Plants
– Landscape Area
– Hedgerow

Rapportering og samhandling:

– Worksheets, Record Formats og skjemaer i Vectorworks Landmark
– Koordinatlister/stikningsdata, fra punktsky og 2D-/3D-symboler
– Stikningsdata fra XYZ-filer
– Data Vizualisation
– Analyser, bl.a. sol- og skyggeanalyser
– Oppbygging av symbolbibliotek fra eksterne kilder
– Masseberegninger
– Import og eksport av IFC-filer


Kurs i Vectorworks Spotlight —

NETTBASERT-KURS, 2 stk. 3-TIMERS ØKTER OVER 2 DAGER

Når: Datoene for neste kursrunde er ikke spikret ennå! Ring oss på 23 89 89 29 for mer info og for å melde inn dine ønsker!

Pris: 5400,-

Sted: Nettbasert via Zoom

Kursleder: Hans Peter Jenssen, Creative Technology Norway AS

Vectorworks Spotlight gir brukeren et hav av muligheter til å tegne og modellere et scenerom eller event venue. Spotlight-kurset gir en grunndig innføring i de mest essentielle Spotlight-funksjonene og -muligheter. Under kurset går vi gjennom verktøy i Spotlight-verktøysettet og jobber målrettet med Spotlight-kommandoene for å bygge opp lysdesign med paperwork og annen nødvendig dokumentasjon for prosjektgjennomføring og produksjon. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruken av Vectorworks.

Vectorworks Spotlight-emner:

Hanging Positions
– Bruk av Insert Truss-verktøyet
– Bruk av Create Hanging Position
– Bruk av Set Hanging Point
– Spotlight Perferences
Lighting Instrument
– 3D-orientering med Rotate-verktøyet
– Draw Beam-valg
– Bruk av Photometer
Label Legend Manager
– Containers
– 2D/3D Label
– Bruk av Create Label from Instrument
– Legend Alignment
Spotlight Numbering Tool
– Number multiple values
Lighting Accessories
– Legg til Tophats, Scrollers etc…
Instrument Summary (el. Key, Symbol List)
Insert Position Summary
Speaker-verktøyet
– Speaker Array
– Speaker-valg
Soft Goods-verktøyet
Paperwork
– Bruk av Create Report
– Channel Hookup
– Project Sharing
– Image Effects

NB! Justering/oppdatering av kursemner kan forekomme.


Kurs i Marionette – Visuell skripting direkte i Vectorworks —

NETTBASERT-KURS, 2 stk. 3-TIMERS ØKTER OVER 2 DAGER

Når: Datoene for neste kursrunde er ikke spikret ennå! Ring oss på 23 89 89 29 for mer info og for å melde inn dine ønsker!

Pris: 5400,-
Sted: Nettbasert via Zoom

Kursleder: Endre Torkildsen, Creative Technology Norway AS

I Vectorworks Landmark, Spotlight, og Architect tilbyr Marionette-verktøyet et visuelt skripting-grensesnitt, hvor uerfarne brukere raskt kan forstå og opprette komplekse skript i Vectorworks, uten at de behøver å forstå det underliggende programmeringsspråket Python. I dette introkurset øver vi bl.a. på plassering og konfigurering av noder, som representerer ulike handlinger som forekommer i Vectorworks. Noder grupperes i nettverk med handlinger som utføres i rekkefølge. Vi ser også på mer avanserte nodetyper som kan brukes til gjenbruk, konsolidering og deling av Marionette-nettverk.

Grunnleggende Marionette-prinsipper:

– Noder og tilkoblinger
– Matematikk og pakkenoder
– Oppretting av flere objekter
– Objektnoder
– Manipulerende geometri
– Endring av eksisterende nettverk

Grunnleggende Marionette-teknikker:

– Oppretting av grunnleggende Marionette-skript.
– Oppretting av egendefinerte “verktøy”
– Orientering i de forskjellige segmentene i Marionette-verktøyet
– Kobling et nettverk med korrekt plassering av nodetyper
– Identifisering av strukturen i Marionette-nettverk

NB! Justering/oppdatering av kursemner kan forekomme.


Minikurs i SOSIworks —

NETTBASERT-KURS, EN 3-TIMERS ØKT

Når: Datoene for neste kursrunde er ikke spikret ennå! Ring oss på 23 89 89 29 for mer info og for å melde inn dine ønsker!

Pris: 2800,-
Sted: Nettbasert via Zoom

Vårt minikurs i SOSIworks tar deg gjennom de vanlige trinnene for å utabeide et reguleringsplanforslag, med definering av områdeavgrensing, oppretting av formålsflate-geometri for veier og formålsflate grenser. SOSIworks automatiske funksjoner for definering av formålsflateområder, bestemmelsesområder, juridiske linjer, og de andre standard objektene i en sosi-plan blir gjennomgått i detalj. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruken av Vectorworks.

SOSIworks Emner:

– Import av SOSI-filer som kartgrunnlag for reguleringsplanarbeid
– Gjennomgang av SOSIworks-malens linjetyper, skravurer og farger
– Definering av reguleringsformål, hensynssoner, juridiske linjer, punktsymboler mm.
– Generering av presise veilinjer
– Eksport og kontroll av SOSI-filer for levering til kommunen
– Oppretting av Viewport og justering av kartgrunnlag og tegnforklaring for eksport av den grafiske planen


PROGRAMVARE UNDER KURSET

Kursdeltakerne som ikke har nyeste versjon Vectorworks kan bruke en prøveversjon av Vectorworks uten kostnad.

PÅMELDING OG KURSAVGIFT

Påmelding skjer via lenkene over til hvert kurs.
Påmeldingen er bindende.
Påmeldingsfristen for våre kurs er 7 dager innen kursstart for det aktuelle kurset.

Det tas forbehold om et tilfredsstillende antall deltakere for avvikling av kursene. Dersom et kurs må avlyses gis det beskjed om dette senest dagen etter påmeldingsfristen. Ved avlysning av kurs refunderes innbetalt beløp.