Vectorworks opplæringsmanualer

Vi holder jevnlig våre standardkurs i Vectorworks i Oslo. Vi har også mulighet for skreddersydde kurs i kundens egne lokaler.

Ring oss på 23 89 89 29 for datoer og info om neste runde med kurs!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Vectorworks GRUNNKURS —

Kurs over to dager
Pris: 7300,- *
Sted: Forskningsparken i Oslo

Enten du starter nytt kontor med Vectorworks som hovedverktøy, eller du har brukt Vectorworks i mange år, så passer det kanskje med en effektiv og grunndig gjennomgang av nye og grunnleggende funksjoner i dagens versjon av Vectorworks. Grunnkurset er også et utmerket startpunkt for de som skal i gang med SOSIworks og reguleringsplanarbeid.

Kurset retter seg mot nye Vectorworks brukere samt Vectorworks brukere som ønsker målrettet opplæring og øvelse i programmet. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruk av enten Windows- eller Macintosh-datamaksiner og kjennskap til vanlige tegneteknikker og begreper.

Emner:

– Forståelse av Vectorworks grensesnitt
– Oppretting og redigering av 2D-objekter
– Enkel innføring i 3D-funksjonalitet
– Vectorworks snapp
– Oppretting av tekst og målkjeder
– Grafiske attributter
– Bruk av tegnelag, klasser, visningslag & Viewports
– Oppretting og bruk av symboler
– Bruk av bibliotek med Ressurspaletten
– Effektiv bruk av Vectorworks veggverktøy
– Oppretting og bruk av skravur
– Oppretting av kontormaler, preferanser og bibliotek


BIM-kurs i Vectorworks Architect, med fokus på 3D —

Kurs over to dager
Pris: 7300,- *
Sted: Forskningsparken i Oslo

Har du lenge tenkt du gjerne skulle tegnet mer i 3D? Med Vectorworks Architect har man mulighet til fullverdig BIM (bygginformasjonsmodellering). Man bygger opp modellen i 3D med parametriske bygningsobjekter og “henter ut” planer, snitt, fasader og perspektiver fra modellen. Vårt BIM-kurs får deg i gang med 3D-prosjektering og hjelper deg å utnytte Vectorworks Architect fullt ut. Oppbygging av dokumenter med klasser, tegnelag, visningslag og viewports er nøye gjennomgått. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruken av Vectorworks.

3D- og BIM-emner:

– Prosjektering basert på de norske BIM-malene i Vectorworks Architect
– Bruk av hybride symboler og plug-in (parametriske) objekter (veggtyper, taktyper, dekketyper, dører, vinduer, mm.)
– Oppretting og bruk av romobjekter
– 3D-modellering — Boolske operasjoner og NURBS-kurver
– Rendering: belysning, OpenGL, Sketch og Renderworks
– DTM – Digital terreng modellering

Vectorworks Architect-emner

– Forståelse av Vectorworks Architect grensesnitt og oppbygging
– Prosjektoppsett og bruk av tegnelag, klasser ihht NS 8351:2010, visningslag og Viewports
– Bruk av Vectorworks ressurser
– Innføring i regneark, poster og skjemaer i Vectorworks
– Grunnleggende funksjonalitet i den nye Vectorworks prosjektdeling
– Import og eksport av IFC-filer


Minikurs i SOSIworks —

Ettermiddagskurs
Pris: 2200,-
Sted: Forskningsparken i Oslo

SOSIworks Emner:

– Import av SOSI-filer som kartgrunnlag for reguleringsplanarbeid
– Gjennomgang av SOSIworks-malens linjetyper, skravurer og farger
– Definering av reguleringsformål, hensynsoner, juridiske linjer, mm.
– Generering av presise veilinjer
– Omarbeiding av reguleringsplaner til SOSI-planer
– Eksport og kontroll av SOSI-filer for levering til kommunen


MASKINVARE OG PROGRAMVARE UNDER KURSET

Kursdeltakerne bruker egne maskiner under kursene. De som ikke har nyeste versjon Vectorworks (med SOSIworks for SOSIworks-kurset) kan bruke 30-dagers prøveversjonen av Vectorworks uten kostnad. Ta kontakt ved behov for maskinleie.

* 25% rabatt

Tar man både grunnkurset og BIM-kurset i samme kursrunde får man 25% rabatt på kurs nr. 2.

PÅMELDING OG KURSAVGIFT

Send mail til vectorworks@dakantuspluss.no for påmelding til kurs.
Påmeldingen er bindende.

Det tas forbehold om et tilfredsstillende antall deltakere for avvikling av kursene. Ved avlysning av kurs refunderes innbetalt beløp.