.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Vi tilbyr for tiden våre standardkurs i Vectorworks som nettbaserte kurs. Vi har veldig gode erfaringer med bruk av Zoom til slik nettbasert opplæring. Vi regner med at det vil igjen bli mulig med fysiske kurs i våre lokaler i Oslo utover i 2022. Uansett lover vi målrettet opplæring, med fokus på formgivning uten grenser.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Vectorworks GRUNNKURS —

NETTBASERT-KURS, 4 stk. 3-TIMERS ØKTER OVER 4 DAGER

Når:
24. januar 2022, kl. 09-12
25. januar 2022, kl. 09-12
27. januar 2022, kl. 09-12
28. januar 2022, kl. 09-12

Pris: 7300,-
Sted: Nettbasert via Zoom

Kursleder: Scott Campbell, dakantus+ as

Påmelding grunnkursEnten du starter nytt kontor med Vectorworks som hovedverktøy, eller du har brukt Vectorworks i mange år, så passer det kanskje med en effektiv og grunndig gjennomgang av nye og grunnleggende funksjoner i dagens versjon av Vectorworks. Grunnkurset er også et utmerket startpunkt for dem som skal i gang med SOSIworks og reguleringsplanarbeid.

Kurset retter seg mot nye Vectorworks brukere samt Vectorworks brukere som ønsker målrettet opplæring og øvelse i programmet. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruk av enten Windows- eller Macintosh-datamaksiner og kjennskap til vanlige tegneteknikker og begreper.

Emner:

– Forståelse av Vectorworks grensesnitt
– Oppretting og redigering av 2D-objekter
– Enkel innføring i 3D-funksjonalitet
– Vectorworks snapp
– Oppretting av tekst og målkjeder
– Grafiske attributter
– Bruk av tegnelag, klasser, visningslag & Viewports
– Oppretting og bruk av symboler
– Bruk av bibliotek med Ressursassistenten
– Effektiv bruk av Vectorworks veggverktøy
– Oppretting og bruk av skravur
– Oppretting av kontormaler, preferanser og bibliotek


BIM-kurs i Vectorworks Architect, med fokus på 3D —

NETTBASERT-KURS, 4 stk. 3-TIMERS ØKTER OVER 4 DAGER

Når:
10. februar 2022, kl. 09-12
11. februar 2022, kl. 09-12
14. februar 2022, kl. 09-12
15. februar 2022, kl. 09-12

Pris: 7300,-
Sted: Nettbasert via Zoom

Kursleder: Scott Campbell, dakantus+ as

BIM-KURS I ARCHITECTHar du lenge tenkt du gjerne skulle tegnet mer i 3D? Med Vectorworks Architect har man mulighet til fullverdig BIM (bygginformasjonsmodellering). Man bygger opp modellen i 3D med parametriske bygningsobjekter og “henter ut” planer, snitt, fasader, perspektiver og detaljer fra modellen. Vårt BIM-kurs får deg i gang med 3D-prosjektering og hjelper deg til å utnytte Vectorworks Architect fullt ut. Oppbygging av dokumenter med klasser, tegnelag, visningslag og viewports er nøye gjennomgått. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruken av Vectorworks.

3D- og BIM-emner:

– Prosjektering basert på den norske BIM-malen i Vectorworks Architect
– Bruk av hybride symboler og plug-in (parametriske) objekter (veggtyper, taktyper, dekketyper, dører, vinduer, mm.)
– Oppretting og bruk av romobjekter
– 3D-modellering — Boolske operasjoner og NURBS-kurver
– Rendering: belysning, OpenGL, Sketch og Renderworks
– DTM – Digital terreng modellering

Vectorworks Architect-emner:

– Forståelse av Vectorworks Architect grensesnitt og oppbygging
– Prosjektoppsett og bruk av tegnelag, klasser ihht NS 8351:2010, visningslag og Viewports
– Bruk av Vectorworks ressurser
– Innføring i regneark, poster og skjemaer i Vectorworks
– Grunnleggende funksjonalitet i den nye Vectorworks prosjektdeling
– Import og eksport av IFC-filer


BIM-kurs i Vectorworks Landmark —

NETTBASERT-KURS, 4 stk. 3-TIMERS ØKTER OVER 4 DAGER

Når:
xx. xxxxx 2022, kl. 09-12
xx. xxxxx 2022, kl. 09-12
xx. xxxxx 2022, kl. 09-12
xx. xxxxx 2022, kl. 09-12

Pris: 7300,-
Sted: Nettbasert via Zoom

Kursleder: xxxxx

Brukere av Vectorworks Landmark har et økende behov for prosjektering i 3D. Også BIM for landskap krever nye arbeidsvaner og -metoder. Dette kurset er myntet på landskapsarkitekter og andre Landmark-brukere som ønsker å utnytte de mange avanserte funksjonene i Landmark for terrengmodellering, landskapsforming, og håndtering av BIM for landskap etter dagens krav i Norge. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruken av Vectorworks.

3D- og BIM-emner:

– Prosjektering basert på den norske BIM-malen utviklet for Vectorworks Landmark
– Bruk av hybride symboler og plug-in (parametriske) objekter (Plants, Landcape Areas, Hardscapes, Slabs, Railings, Walls, mm.)
– Oppretting og bruk av romobjekter i landskaps-sammenheng
– 3D-modellering — Boolske operasjoner og NURBS-kurver
– Rendering: belysning, Shaded, Sketch og Renderworks
– DTM – Digital terreng modellering

Vectorworks Landmark-emner:

– Forståelse av Vectorworks Landmark grensesnitt og oppbygging
– Prosjektoppsett og bruk av tegnelag, klasser ihht NS 8351:2010, Sheet Layers og Viewports
– Bruk av Vectorworks ressurser
– Innføring i Worksheets, Record Formats og skjemaer i Vectorworks Landmark
– Grunnleggende funksjonalitet i Vectorworks Project Sharing
– Import og eksport av IFC-filer


Kurs i Vectorworks Spotlight —

NETTBASERT-KURS, 2 stk. 3-TIMERS ØKTER OVER 2 DAGER

Når:
31. januar 2022, kl. 09-12
01. februar 2022, kl. 09-12

Pris: 4400,-
Sted: Nettbasert via Zoom

Spotlight-kursVectorworks Spotlight gir brukeren et hav av muligheter til å tegne og modellere et scenerom eller event venue. Spotlight-kursdagen gir en grunndig innføring i de mest essentielle Spotlight-funksjonene og -muligheter. Under kurset går vi gjennom verktøy i Spotlight-verktøysettet og jobber målrettet med Spotlight-kommandoene for å bygge opp lysdesign med paperwork og annen nødvendig dokumentasjon for prosjektgjennomføring og produksjon. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruken av Vectorworks.

Vectorworks Spotlight-emner:

Hanging Positions
– Bruk av Insert Truss-verktøyet
– Bruk av Create Hanging Position
– Bruk av Set Hanging Point
– Spotlight Perferences
Lighting Instrument
– 3D-orientering med Rotate-verktøyet
– Draw Beam-valg
– Bruk av Photometer
Label Legend Manager
– Containers
– 2D/3D Label
– Bruk av Create Label from Instrument
– Legend Alignment
Spotlight Numbering Tool
– Number multiple values
Lighting Accessories
– Legg til Tophats, Scrollers etc…
Instrument Summary (el. Key, Symbol List)
Insert Position Summary
Speaker-verktøyet
– Speaker Array
– Speaker-valg
Soft Goods-verktøyet
Paperwork
– Bruk av Create Report
– Channel Hookup
– Project Sharing
– Image Effects

NB! Justering/oppdatering av kursemner kan forekomme.


Kurs i Marionette – Visuell skripting direkte i Vectorworks —

NETTBASERT-KURS, 2 stk. 3-TIMERS ØKTER OVER 2 DAGER

Når:
01. mars 2022, kl. 09-12
02. mars 2022, kl. 09-12

Pris: 4400,-
Sted: Nettbasert via Zoom

Kursleder: Endre Torkildsen, Creative Technology Norway

I Vectorworks Landmark, Spotlight, og Architect tilbyr Marionette-verktøyet et visuelt skripting-grensesnitt, hvor uerfarne brukere raskt kan forstå og opprette komplekse skript i Vectorworks, uten at de behøver å forstå det underliggende programmeringsspråket Python. I dette introkurset øver vi bl.a. på plassering og konfigurering av noder, som representerer ulike handlinger som forekommer i Vectorworks. Noder grupperes i nettverk med handlinger som utføres i rekkefølge. Vi ser også på mer avanserte nodetyper som kan brukes til gjenbruk, konsolidering og deling av Marionette-nettverk.

Grunnleggende Marionette-prinsipper:

– Noder og tilkoblinger
– Matematikk og pakkenoder
– Oppretting av flere objekter
– Objektnoder
– Manipulerende geometri
– Endring av eksisterende nettverk

Grunnleggende Marionette-teknikker:

– Oppretting av grunnleggende Marionette-skript.
– Oppretting av egendefinerte “verktøy”
– Orientering i de forskjellige segmentene i Marionette-verktøyet
– Kobling et nettverk med korrekt plassering av nodetyper
– Identifisering av strukturen i Marionette-nettverk

NB! Justering/oppdatering av kursemner kan forekomme.


Minikurs i SOSIworks —

NETTBASERT-KURS, EN 3-TIMERS ØKT

Når: Datoene for neste kursrunde er ikke spikret ennå! Ring oss på 23 89 89 29 for mer info og for å melde inn dine ønsker!

Pris: 2200,-
Sted: Nettbasert via Zoom

Vårt minikurs i SOSIworks tar deg gjennom de vanlige trinnene for å utabeide et reguleringsplanforslag, med definering av områdeavgrensing, oppretting av formålsflate-geometri for veier og formålsflate grenser. SOSIworks automatiske funksjoner for definering av formålsflateområder, bestemmelsesområder, juridiske linjer, og de andre standard objektene i en sosi-plan blir gjennomgått i detalj. Kurset forutsetter grunnleggende ferdigheter i bruken av Vectorworks.

SOSIworks Emner:

– Import av SOSI-filer som kartgrunnlag for reguleringsplanarbeid
– Gjennomgang av SOSIworks-malens linjetyper, skravurer og farger
– Definering av reguleringsformål, hensynssoner, juridiske linjer, punktsymboler mm.
– Generering av presise veilinjer
– Eksport og kontroll av SOSI-filer for levering til kommunen
– Oppretting av Viewport og justering av kartgrunnlag og tegnforklaring for eksport av den grafiske planen


PROGRAMVARE UNDER KURSET

Kursdeltakerne som ikke har nyeste versjon Vectorworks kan bruke 30-dagers prøveversjonen av Vectorworks uten kostnad.

PÅMELDING OG KURSAVGIFT

Påmelding skjer via lenkene over til hvert kurs.
Påmeldingen er bindende.
Påmeldingsfristen for våre kurs er 7 dager innen kursstart for det aktuelle kurset.

Det tas forbehold om et tilfredsstillende antall deltakere for avvikling av kursene. Dersom et kurs må avlyses gis det beskjed om dette senest dagen etter påmeldingsfristen. Ved avlysning av kurs refunderes innbetalt beløp.